Dalibor Havel, Počátky latinské písemné kultury v českých zemích

Creative Commons Attribution License

Reviewed by Evina Steinova

PDF Version       HTML VERSION

Fragmentology 2(2019), 191–195, DOI: 10.24446/fdlb

Review of Dalibor Havel, Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě [The Beginnings of Latin Written Culture in the Bohemian Lands. The Oldest Latin Manuscripts and Manuscript Fragments in Bohemia and Moravia] (Opera facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, 479), Brno: Muni Press 2018, 534 pp. ISBN 9788021089181.

How to Cite: Evina Steinova, review of Dalibor Havel, Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě, Fragmentology 2(2019), 191–195 (DOI: 10.24446/fdlb).